Yn athletwr aml-chwaraeon sy'n cystadlu mewn nifer o gystadlaethau codi pwer, dynion cryfion a chorffoledd o fewn misoedd i'w gilydd drwy gydol 2015-2016, y mae anafiadau a dolur cyffredinol wedi gadael fy nghorff mewn siâp garw rhwng cystadlaethau. Heb ofal ac arfer Ruth ni fyddwn wedi cael tymor mor llwyddiannus.
 
Tymor 2015-2016:
Athletwr MASS y Flwyddyn
Pencampwr Dyn-cryf Cenedlaethol MASS DU o dan 105kg
Hyrwyddwr Dyn-cryf Rhanbarthol y De MASS DU o dan 105kg
Hyrwyddwr Codi-pŵer Rhanbarthol y De MASS DU o dan 105kg
Yr ail safle yn physique Dal Dynion MASS
Y trydydd safle yn Brwydr y myfyriwr MASS
 
Jake Doan
Hyfforddwr Personol a Hyfforddwr Cryfder a Cyflyru Ardystiedig
Yn gneifiwr rwy'n teimlo'n llawer o anystwythder yn fy ysgwyddau a'm cefn. Ar ôl gweld Ruth roeddwn yn teimlo'n ystwythach ac yn llawer mwy hyblyg. Canfûm fod tylino chwaraeon yn fy helpu gyda cneifio bob dydd, cysgu ac i deimlo'n 100% ar gyfer cystadlaethau cneifio. Byddwn yn argymell tylino chwaraeon cyson os ydych yn gneifiwr.
 
 
Dylan Lewis
Ffermwr a chneifiwr
Gwasanaeth lleol a chyfeillgar sy'n gallu darparu ar gyfer pob angen, gan fy nghalluogi i osgoi anafiadau a parhau i ymarfer. Rwy'n sicr yn argymell Ruth ar gyfer triniaeth tylino chwaraeon.
 
 
Dewi Griffiths
Rhedwr Pellter Hir Prydeinig a Chymreig
 
Fel chwaraewr rygbi wyf bob amser wedi defnyddio SRM Sports Rehabilitation a Massage i fy holl anghenion feinwe meddal ychwanegol i helpu gyda tyndra cyhyrau, bwmps a chleisiau ar ôl gemau. Mae Ruth bob amser yn cynnig gwasanaeth rhagorol i gyd-fynd a fy amserlen brysur. Byddwn yn argymell yn fawr i pawb o naill ai gefndir chwaraeon neu i'r cyhoedd yn gyffredinol.
 
 
Wyn Jones
Chwaraewr Rygbi Proffesiynol i'r Scarlets, Cymru ac y Llewod
 
Anhygoel! Proffesiynol iawn.
 
Rwyf wedi bod yn derbyn triniaeth ar gyfer poen cefn a phen-glin gan Ruth yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Fel Hyfforddwraig Personol, rwy'n egnïol iawn ac rwy'n ymarfer sawl gwaith yr wythnos. Mae Ruth bob amser wrth law i helpu. Mae'n wybodus, hyblyg a chyfeillgar. Ruth yw un o'r therapyddion chwaraeon gorau rwy'n adnabod, ni allaf ei hargymell ddigon.
  
 
Nia Jayne Harries 
Hyfforddwr Personol a Miss Sir Gaerfyrddin 2017
Rwyf wedi bod yn derbyn triniaeth oddi wrth Ruth, SRM Sports Rehabilitation & Massage, ers i mi ddechrau rhedeg 2 flynedd yn ôl. Fel rhedwraig newydd, yn sicr fe wnaeth y driniaeth reolaidd a chyngor a dderbyniais gan Ruth fy arbed rhag anafiadau, gan fy ngalluogi i baratoi yn ddiogel ar gyfer Marathon Llundain a Ras i'r Cerrig 50k Ultra. Ni allaf argymell Ruth ddigon, nid yn unig am ei gwybodaeth a'i sgiliau tylino chwaraeon, ond hefyd am y ffaith ei bod hi'n broffesiynol, gyfeillgar ac yn medru tawelu eich meddwl. Mae sesiynau tylino chwaraeon rheolaidd gyda Ruth, heb unrhyw amheuaeth, wedi atal fy man anafiadau rhag datblygu mewn i anafiadau difrifol.
 
 
Christie Squires
Dechreuodd redeg gydag 'Alfie's Angles' 2016
07795 142021
Os hoffech adael adolygiad o'ch profiad cliciwch ar y botwm "Adolygiad" isod a llenwch y ffurflen. Diolch.
 
Adolygiad