07795 142021

Beth sy'n newydd?
 
Mae llawer wedi newid ym mhobman dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf oherwydd Covid. Rydyn ni'n dod yn ôl i'r 'arferol' yn araf bach ond mae yna ychydig o reolau i'w dilyn o hyd.
 
- Nid oes angen llenwi ffurflen Sgrinio Covid cyn eich apwyntiad mwyach. Fodd bynnag, os ydych yn profi unrhyw symptomau Covid, gohiriwch neu canslwch eich apwyntiad.
 
- Mae'n ofynnol i bob cleient newydd lenwi'r Ffurflen Ymgynghori cyn eich apwyntiad. Os ydych yn glenient sy'n dychwelyd a bod unrhyw rai o'ch manylion personol neu feddygol wedi newid ers eich apwyntiad diwethaf, llenwch y Ffurflen Ymgynghori Diweddaru.
 
 
- Nid oes ystafell aros felly arhoswch yn eich car neu y tu allan nes i chi gael eich gwahodd i mewn.
 
- Nid oes angen i chi wisgo mwgwd tra yn y clinig, ond mae croeso i chi wneud os mae'n neud i chi teimlo fwy cyfforddus. Os yw'n well gennych bod fi hefyd yn gwisgo mwgwd, dywedwch yn eich apwyntiad nad yw'n broblem.
 
 
Polisi Canslo
 
Os oes angen i chi ganslo neu aildrefnu eich apwyntiad, mae angen rhybudd 24 awr arnom. Mae hyn er mwyn i ni allu cynnig yr apwyntiad hwnnw i rhywun arall.
Bydd canslo neu fethu apwyntiadau heb rybudd 24 awr yn arwain at dâl rhannol neu lawn am yr apwyntiad.
Rydym yn deall weithiau y bydd pethau'n digwydd y tu allan i'ch rheolaeth, fodd bynnag, rydym dal angen rhybudd i atal colli amser gall gael ei ddyrannu i eraill sy'n aros.
 
 
Cliciwch ar y botymau isod am y ffurflenni:
 
 
Ffurflen Ymgynghori Ffurflen Ymgynghori Diweddaru