Sefydlodd Ruth Morgan BSc MSc MSMA GSR ei busnes, SRM Sports Rehabilitation & Message ychydig o flynyddoedd yn ôl yn Nhalyllychau. Mae hi'n arbenigo mewn tylino chwaraeon a thriniaeth adsefydlu anaf. Mae Ruth hefyd yn cynnig amrywiaeth o ddulliau triniaeth eraill i helpu lleihau poen a chynyddu gweithrediad, a ddangosir isod.
Ewch i 'Triniaethau' am ragor o wybodaeth.
Croeso i SRM Sports Rehabilitation & Massage
Tocynnau Anrheg Ar Gael
 
Dilynwch ni ar Trydar...
 
 
 
Ar gael yn Gymraeg neu'n Saesneg,
am sesiwn hanner awr neu awr.
 
Cysylltwch am fwy o wybodaeth neu prynwch ar-lein.
07795 142021

Prynu Tocynnau Anrheg
Dilynwch ni ar Instagram...