Yn ystod ei hamser fel ymarferydd y mae Ruth wedi gweithio gydag amrywiaeth o dimau chwaraeon, digwyddiadau ac amgylcheddau eraill:
 
Timau Chwaraeon:
Clwb Rygbi Llanymddyfri
Rygbi Alltudion Cymru tîmau D13 i D18
Clwb Rygbi Merched Llambed
Clwb Rygbi Scarlets
Academi'r Scarlets D16 a D18
Tîm Rygbi Coleg Sir Gâr
Tîm Rygbi Ardal Ceredigion D19
Uwch dîm Rygbi 7-bob-ochr Cymru
Uwch dimau Hoci Cymru, Dynion a Menywod
 
Digwyddiadau:
Penwythnos Cwrs Hir
Hanner marathon Abertawe
10K Abertawe
Iron Man Cymru
Ras y Llychau
Ras Bryniau Sarn Helen
Hanner marathon Pumsaint
Diwrnod Rowndiau Terfynol y Gwpan a Phlât Sir Gaerfyrddin D12 i D16
Diwrnod Varsity Cymru Abertawe v Caerdydd
Rygbi 7-bob-ochr CFFI Sir Gâr
Twrnamaint Rygbi 7-bob-ochr Ffederasiwn Chwaraeon Prifysgolion Rhyngwladol
Cystadlaethau Chwaraeon yr Urdd
 
Eraill:
Heddlu Dyfed-Powys, Iechyd Galwedigaethol
Clinig Tylino UWIC
 
 
 
 
 
Y mae gan Ruth yswiriant llawn ac yn aelod aur achrededig Lefel 4 Cymdeithas Tylino Chwaraeon (SMA).
Y mae Ruth hefyd yn aelod llawn o'r Gymdeithas Adsefydlydd ac Hyfforddwyr Chwaraeon Prydeinig (BASRAT).
Graddiodd Ruth o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2013 gyda gradd dosbarth cyntaf mewn BSc (Hons) Sports Conditioning, Rehabilitation & Massage. Ers hynny mae Ruth wedi bod yn pellhau ei haddysg ac yn 2016 wedi cwblhau gradd Meistr ym Mhrifysgol Santes Fair Twickenham yn MSc Sports Rehabilitation.
 
 
 
 
07795 142021

Y mae gan Ruth y cymwysterau ychwanegol canlynol:
 
Aciwbigo Meddygol / Nodwyddau Sych OMT
Aciwbigo Meddygol Uwch OMT
Trin Meinwe Meddal â Chymorth Offeryn OMT
Triniaeth Osteopathig Asgwrn y Cefn OMT
Rheoli Clwyfau a Pwythau LUBAS
Cwrs Gofal ar Unwaith mewn Rygbi URC (Lefel 3)